Reklamační řád

Vyskytnou-li se v záruční době u zboží zjevné vady, je kupující oprávněn toto zboží reklamovat. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží nebo jeho dílů způsobené používáním. Nárok na uplatnění reklamace zaniká, vznikla-li vada neodbornou instalací nebo zacházením, zanedbáním péče o zboží, či jeho používáním v podmínkách, které neodpovídají běžnému kancelářskému prostředí. Rovněž zaniká, neprokáže-li kupující oprávněné nabytí reklamovaného zboží od firmy Bostar s.r.o. předložením dokladu o koupi.

Při reklamaci je třeba řádně vyplnit reklamační dokument o zjištěných závadách, na kterém musí být tyto údaje:

1.  jméno a adresa odběratele, kontakt (tel. nebo e-mail)
2. označení výrobku a jeho seriové číslo (pokud uvedeno)
3. číslo faktury, na které byl  výrobek nakoupen
4. popis závady.

Reklamační protokol si můžete stáhnout zde. Get Adobe Reader

Kupující je povinen doručit reklamované zboží firmě Bostar s.r.o. v původním obalu a přiložit veškerou dokumentaci, která byla s výrobkem dodávána (CD, manuály, kabely apod). Reklamační proces začíná okamžikem doručení reklamovaného zboží firmě Bostar s.r.o.

Pokud je reklamace oprávněná, firma Bostar s.r.o. odstraní popsané závady nebo nahradí výrobek jiným. V opačném případě vrátí reklamované zboží s písemným odůvodněním zamítnutí oprávněnosti reklamace. Oprávněné reklamace budou vyřízeny včetně odstranění vad bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou jinak. Informace o průběhu reklamace je možno získat telefonicky na čísle 274 003 557.

 
     
| USD | EUR
 

 

 

Porovnat - 0 ks

 

 

 

 

  Kód Název produktu Vaše cena    

 
 
 


 
 
 

Naposledy navštívené

 

 

 
    Kód Název produktu Vaše cena  
 

 

 
Noctua
woox
AEG power solutions
energizer
Najdete nas i zde.
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

Košík
0 položek
0

 

 

  
 
 


 


Přihlášení
 

 

 

 

Technické řešení © 2024 CyberSoft s.r.o.